Sözleşme hukuku, sadece sözleşmelerin hazırlanmasını değil, sözleşmelerin revize edilmesini, gözden geçirilmesini, uygulanmasını ve sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü de kapsar.

Oluşturulan sözleşmenin türü ne olursa olsun, usulüne uygun olarak yerine getirilmediği takdirde taraflar arasında bir ihtilafın ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu durumda, sözleşmenin türüne ve somut uyuşmazlığa göre yasal işlem başlatılması gerekmektedir.

Sözleşmeler hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarla yapılan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar çok daha kısa sürede çözüme kavuşabilmektedir. Ayrıca, sözleşmeler hukuku avukatı size sözleşmenin feshi, cezai şartın uygulanması gibi konularda da yardımcı olabilecektir.

Öte yandan hukuk büromuzda sözleşmelerin Türkçe ve Fransızca olarak hazırlanabilmesi, bu iki dilde farklı şekilde ifade edilen hukuki terimlerin neden olabileceği karışıklıkların önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Neticede, bu alandaki bilgi ve tecrübesiyle Cabinet Calame Hukuk Bürosu çıkarlarınızı en iyi şekilde koruma potansiyeline sahiptir.